Wednesday, December 21, 2011

Firman Allah:

"Perempuan- perempuan itu ladangmu,
maka datangilah ladangmu sebagaimana kamu kehendaki 
dan kerjakanlah (amalan) untuk dirimu.
Takutlah kepada Allah dan ketahuilah,
bahawa kamu akan menghapiNya.
Dan berilah khabar gembira orang- orang yang beriman".

Surah Al- Baqarah -223

No comments:

Post a Comment